(1)
Airaodion, A.; Ibrahim, A.; Ogbuagu, U.; Ogbuagu, E.; Awosanya, O.; Akinmolayan, J.; Njoku, O.; Obajimi, O.; Adeniji, A.; Adekale, O. Evaluation of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Ocimum Gratissimum and Telfairia Occidentalis Leaves. AJRIMPS 2019, 7, 1-11.